نیکی هیلی در جلسه اضطراری شورای امنیت درباره کره شمالی چه گفت

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/haley-/4014642.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *