با تازه ترین وسایل خانگی هوشمند عرضه شده در نمایشگاه برلین آشنا شوید

وسائل خانگی هوشمندی که با انسان ارتباط برقرار می کنند تدریجا به بازار راه می یابند. تولیدکنندگان این کالا ها در نمایشگاه کالاهای مصرفی الکترونیکی در برلین جدید ترین ابزار و و سائل مصرفی الکترونیکی را که از فناوری های پیشرفته روز بهره می گیرند به نمایش گذاشته اند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/germany-internet-of-things/4016111.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *