نمایشی از نور، موسیقی و رقص‌های آکروباتیک در یکی از بندرهای دانمارک

نمایشی جالب از نور، موسیقی و رقص های آکروباتیک در یکی از بندرهای دانمارک با حضور هنرمندان
بین المللی برگزار شد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/denmark-water-music/4016126.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *