نگاهی به مطبوعات: واکنش آمریکا و جامعه جهانی به آزمایش هسته ای کره شمالی

واکنش آمریکا و جامعه جهانی به آزمایش هسته ای کره شمالی و تاثیر آن بر ایران موضوع پنج مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/press-review/4016096.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *