نیکی هیلی: نمی دانم توافق بر اصلاح طلبان اثر داشته یا نه اما ایران تغییر نکرده است

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/haley-sot-3/4016006.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *