افزایش حرکت و پیاده روی دشمن بیماری عروق محیطی است

بیماری عروق محیطی یک بیماری دردناک است که بر اثر کلسترول و سایر چربی های بالا به وجود می آید و باعث گرفتن رگها و ایجاد اختلال در جریان خون می شود. از دیگر عوامل این بیماری می شود به چاقی دیابت و سیگار اشاره کرد اما یکی از موثر ترین درمان ها افزایش حرکت و پیاده روی است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/health-treadmill-/4017811.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *