شرکت آلمانی تاکسی هوایی با ظرفیت پنج نفر ساخت

ماشین پرنده دیگر یک داستان علمی تخیلی نیست و به واقعیت تبدیل می شود. یک شرکت نوپای آلمانی برای ساخت یک تاکسی هوایی با ظرفیت ۵ نفر ۹۰ میلیون دلار سرمایه دریافت کرده است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/air-taxi-/4017812.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *