نمایشگاه کالاهای مصرفی برلین: از یخچالی که دنبال‌تان می‌آید تا باغچه هوشمند

امروز ۴ شنبه روز پایانی نمایشگاه کالاهای مصرفی الکترونیکی در برلین است.در این نمایشگاه تجاری که بزرگترین از نوع خود در جهان است ۱۸۰۰ تولید کننده کالاهای مصرفی الکترونیکی و آخرین فناوری های خود را به نمایش گذاشتند که موجب جلب بسیاری از سراسر جهان به پایتخت آلمان شده است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/berlin-/4017809.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *