نگاهی به مطبوعات: سخنرانی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد در باره ایران

سخنرانی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد در باره ایران، تاثیر پیونگ یانگ بر تهران و استراتژی منطقه ای جمهوری اسلامی موضوع سه مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/press-/4017813.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *