نگرانی ها در ایالت فلوریدای آمریکا از توفان «ایرما»؛ بادهایی با ۳۰۰ کیلومتر سرعت

توفان ایرما، روز چهارشنبه به جزایر منطقه کارائیب آسیب زد و شدت تخریبی آن درجه ۵ گزارش شده است. احتمال دارد این توفان شدید، طی چند روز آینده به سواحل ایالت فلوریدا برسد و یا در مسیر دیگری حرکت کند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/irma-storm-/4017806.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *