رئیس جمهوری فرانسه: زیر سوال بردن توافق، ایران را به از سرگیری برنامه اتمی ترغیب می‌کند

وزیر امور خارجه فرانسه از موضع رئیس جمهوری آمریکا در مورد توافق اتمی با ایران اظهار نگرانی کرده و
می گوید زیر سوال بردن این توافق، ایران را به از سر گیری برنامه اتمی اش ترغیب خواهد کرد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/niloufar-pourebrahim/4019272.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *