فیلم «آن چیز» که شبیه ترسناکترین بچه‌های قربانی است

در فیلم ترسناک «آن چیز» براساس یکی از شاخص ترین کتابهای «استیون کینگ»، یک وجود غیرزمینی دلقکپوش به نام «پنیوایز»، با بازی «بیل سارزگارد»، خود را به شکل ترسناکترین کابوس بچه هایی در می آورد که به طرزفجیعی شکار می کند. گزارش بهنام ناطقی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/behnam-nateghi-it/4018906.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *