مجلس نمایندگان آمریکا رای به تولید خودروهای خودران در آمریکا داد

قانونگذاران مجلس نمایندگان آمریکا طرح استفاده از استقرار خودروهای خودران را تصویب کردند. طبق مصوبه روز چهارشنبه مجلس نمایندگان آمریکا، خودروسازان می توانند که ابتدا در سال اول، ۲۵ هزار خودرو بدون رعایت استانداردهای ایمنی فعلی اتومبیل تولید کنند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/us-self-driving-cars/4019320.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *