نگاهی به مطبوعات: نقش چین در پیشرفت برنامه جنگ افزار هسته ای کره شمالی

نقش چین در پیشرفت برنامه جنگ افزار هسته ای کره شمالی، استراتژی آمریکا در برابر پیونگ یانگ و پکن، و درخواست ژاپن از ایران برای همکاری بر سر کره شمالی موضوع سه مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/press-review/4019283.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *