گزارشگران بدون مرز جزئیاتی از تهدید و فشار بر روزنامه نگاران ایرانی خارج از کشور منتشر کرد

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/reza-moeini/4019265.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *