بخشی از صفحه آخر/ روایت یک زندانی سیاسی سابق از جلسه هیئت مرگ در دزفول

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/last-page-3-/4021072.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *