نگاهی به مطبوعات: رایزنی دیپلماتیک آمریکا با چین و روسیه برای مدیریت بحرانهای بین المللی

رایزنی دیپلماتیک آمریکا با چین و روسیه برای مدیریت بحران های بین المللی، پیامد حمله هوایی به تاسیسات تسلیحاتی سوریه، احتمال وقوع جنگ بعدی در خاورمیانه، رویکرد درست در قبال ایران و نگاهی به تغییر فضای شهر قم موضوع پنج مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/press-review/4020896.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *