۹ گونه خفاش در واشنگتن؛ نقش حیاتی آنها در اکوسیستم منطقه

در منطقه واشنگتن دی سی، ۹ گونه خفاش زندگی می کنند. وجود این حیوانات نقش حیاتی در اکوسیستم منطقه بازی می کند، اما زیست شناسان نگران بیماری کشنده «سندرم بینی سفید» هستند که مدتی است بین این حیوانات شایع شده است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/bats-environment/4020880.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *