دانش آموزان در کالیفرنیا، داوطلبان ساخت خانه های کوچک برای بی خانمان ها

يکی از مسائل جدی در آمريکا، مشکل بی خانمانی است. فقط در لس آنجلس، حدود ۵۸ هزار نفر از شهروندانش روز و شب، فصل ها و سالهای زندگی خود را در خيابان ها به سر می کنند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/tiny-home-for-homeless/4021974.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *