دیدار ۵ روزه رهبر کاتولیکهای جهان از کلمبیا

پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان که برای دیداری ۵ روزه به کلمبیا رفته است در سخنانی خطاب به بیش از ۶ هزار نفر از مردم نجات یافته آن کشور از درگیریهای خشونت آمیزِ جنگ داخلی ۵۰ ساله خواست راه آشتی با مخالفان را بگشایند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/pope-colombia/4021890.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *