رابطه سطح تحصیلات با سلامت قلب و عروق چیست؟

نتیجه یک تحقیق که در آخرین شماره مجله معتبر بریتیش مدیکال ژورنال منتشر شده، نشان می دهد سطح سواد و تعداد سال های تحصیل، با سالم ماندن قلب و عروق رابطه مستقیم دارد.
گزارش شیده رضایی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/shideh-rezaei/4021966.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *