پیامدهای اقتصادی لغو “برنامه حمایت از کودکان مهاجر غیر قانونی”

تصمیم کاخ سفید در مورد لغو “برنامه حمایت از کودکان مهاجر غیر قانونی” اثرات مخرب بسیاری بر ۸۰۰ هزار نفر از این مهاجران دارد سن آنها هنگام ورود به خاک آمریکا کمتر از ۱۸ سال بود.

کارشناسان، خسارت های مالی ناشی از این تصمیم را میلیاردها دلار تخمین زده اند .
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/daca-us-business/4021963.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *