«گیشه»: «آن چیز» که تماشاگرها را به سینما بر می گرداند

در پی کسادترین هفته سال در سینما که کسادترین تابستان سینما در ۲۵ سال اخیر را به پایان برد، رونق به گیشه ها بر می گردد با فیلم «آن چیز» براساس یکی از شاخص ترین کتابهای «استیون کینگ».
گزارش بهنام ناطقی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/behnam-nateghi-new-hour-segment/4021746.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *