اردوگاه پناهجویان در حومه موصل، این بار محل اسکان خانواده های جنگجویان داعش

بیش از یکهزار و چهار صد نفر از اعضای خانواده پیکارجویان داعش در اردوگاهی در حومه شهر موصل در عراق به طور موقت اسکان داده شده‌اند. در میان اعضای خانواده شبه نظامیان داعش، صدها کودک و زن بچشم می خورند که خود را از تازه واردان به اردوگاه، پنهان می‌کنند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/isis-iraq-families/4022695.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *