تجلیل از خدمات کهنه سربازان آمریکایی در آستانه سالگرد یازده سپتامبر

تجلیل از خدمات کهنه سربازان آمریکائی در آستانه برگزاری مراسم شانزدهمین سالگرد حملات تروریستی یازدهم سپتامبر در وزارت دفاع آمریکا، در کانون بحث‌های افرادی بود در نوسازی و تجهیز یک مرکز ویژه خدمات درمانی و مسکن بازنشستگان نیروهای مسلح آمریکا مشارکت داشته‌اند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/usa-helping-veterans/4022701.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *