توفان ایرما به جنوب فلوریدا رسید، شهروندان به پناهگاهها رفتند

توفان دریایی ایرما، همراه با بادهایی به سرعت دویست و ده کیلومتر در ساعت، بامداد یکشنبه ۱۹ شهریور جنوب ایالت فلوریدا را فرا گرفت و به پیشروی خود به داخل فلوریدا ادامه داد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/irma-hurricane/4022681.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *