نانسی هچ دوپری، پژوهشگر آمریکایی و مروج تاریخ و هنر افغانستان درگذشت

نانسی هچ دوپری، پژوهشگر آمریکایی و مروج تاریخ، هنر و باستان شناسی در افغانستان، یکشنبه ۱۹ شهریور پس از نبردی طولانی با بیماری، در ۹۰ سالگی در بیمارستانی در کابل درگذشت. لینا روزبه، سردبیر تلویزیون آشنا در صدای آمریکا درباره میراث خانم دوپری توضیح می‌دهد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/afghanistan-nancy-dupree/4022803.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *