احزاب کرد تشویق به رای «آری» به همه‌پرسی استقلال کردستان عراق کردند

دو هفته مانده به برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم کردستان از عراق، رقابت بین احزاب و جناح های سیاسی موافق و مخالف رفراندوم جدایی، گرم تر شده است
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/kurd-/4024021.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *