توفان سهمگین «ایرما» تاکنون سه کشته در فلوریدا برجای گذاشته است

پرزیدنت ترامپ، ایالت فلوریدا را منطقه ای بلا دیده در جریان اصابت توفان عظیم دریائی ایرما خواند که به موجب آن کمک های دولت فدرال با سرعت بیشتری به این ایالت سرازیر خواهد شد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/irma-/4024019.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *