گفتگو با «آی‌تای شکیبافر» عکاس و هنرمند بصری

«آی‌تای شکیبافر» هنرمند جوان ساکن تهران در گفتگو با بهنود مکری درباره عکاسی و ویژگی های آثارش توضیحاتی دارد
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/photographer/4023677.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *