یوکیا آمانو: مقامات ایران به اجرای برجام پایبند هستند

این تاییده دوره ای از سوی نهادی که برپایه قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ملل مسوول پیگیری حسن انجام، و یا اعلام تخطی از برجام است، تقریبا همزمان است با موعد گزار ش های سه ماهه پرزیدنت ترامپ به کنگره آمریکا در زمینه پایبندی ایران به توافق هسته ای.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/amano-/4024022.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *