گزارش شپول عباسی از واکنش ها به همه‌پرسی استقلال کردستان از عراق

دو هفته مانده به برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم کردستان از عراق، رقابت بین احزاب و جناح های سیاسی موافق و مخالف رفراندوم جدایی، گرم تر شده است. گزارش شپول عباسی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/kurdish-referendum/4025536.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *