اگر ترامپ پایبندی ایران را تأیید نکند چه می شود، پاسخ سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل در زمان بوش پدر

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/thomas-pickering-sot/4027312.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *