توضیحات هوشمند میرفخرایی درباره جزئیات بمب کره شمالی؛ ۱۷ برابر بمب اتمی هیروشیما

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/hooshmand-mirfakhraei/4027294.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *