سکس و تابوهای فرهنگی محور اصلی فیلم «تهران تابو» به کارگردانی علی سوزنده

علی سوزنده، نویسنده و کارگردان فیلم «تهران تابو» درباره انتقاد محافظه کاران و رسانه های دولتی ایران از فیلمش توضیحاتی داد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/late-edition-behnood-mokri-ali-soozandeh/4026659.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *