مجموعه بهاره «کارولینا هررا» طراح مشهور مد

کارولینا هررا، طراح مشهور معتقد است مد، هنر در حرکت است. از همین رو، مجموعه بهاره اش را در موزه ارائه داد . تصمیمی که به لباسها، جلوه بیشتری بخشید.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/carolina-herrera/4027301.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *