نتایج مثبت و منفی واکنش آمریکا به واقعه یازدهم سپتامبر

تامس سندرسون- کارشناس تروریسم مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی در واشنگتن معتقد است که آمریکا با حمله به عراق اشتباه بزرگی مرتکب شد در صورتی که حمله به افغانستان تصمیم درستی بود
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/new-horizon-thomas-sanderson/4026655.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *