وزیر دفاع آمریکا راهی افغانستان و جنوب آسیا شد

جیمز متيس، وزير دفاع آمريکا برای نخستين بار از زمان اعلام استراتژی جديد دونالد ترامپ در ارتباط با جنگ افغانستان راهی جنوب آسياست. رئيس جمهوری آمريکا در استراتژی جديد خود خواهان افزايش تعداد نيروهای آمريکايی در افغانستان و نقش گسترده تر هند در تحولات جاری منطقه است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/us-defense-secretary/4042357.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *