آشفتگی باشگاه نفت تهران

پیام یونسی پور، خبرنگارورزشی در گفتگو با علی عمادی از تلویزیون صدای آمریکا با اشاره به مصاحبه علی کریمی، سرمربی برکنار شده نفت تهران، از سردرگمی این باشگاه با مالکان مختلف در ماه های اخیر و بی تفاوتی سازمان لیگ سخن گفت.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/sportali-emadi-payam-yunesipour/4051159.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *