تحلیلگران اندیشکده هادسن: آمریکا باید سپاه را در فهرست گروه های تروریستی قرار دهد

دو کارشناس مسائل امور امنیتی – اطلاعاتی و راهبردی کشورهای خاورمیانه بر این باورند که دولت پرزیدنت ترامپ باید در چارچوب سیاست در دست تدوینش در قبال تهران، قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج در فهرست گروههای تروریستی را جدا مدنظر داشته باشد. گزارش فرهاد پولادی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/hudson-event/4051017.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *