تلاش دولت اسپانیا برای متوقف کردن همه پرسی کاتالونیا

در آستانه برگزاری همه پرسی استقلال کاتالونیا از اسپانیا، دادگاه عالی اسپانیا این همه پرسی را غیر قانونی اعلام کرده و دولت مرکزی نیز از تمام توان خود برای متوقف کردن این همه پرسی استفاده کرده است. گزارش هوشمند میرفخرایی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/spain-catalina/4051025.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *