هندوستان اعلام کرد که دهها هزار پناهجوی روهنیگیایی را اخراج می کند

همزمان با اوج گرفتن بحران پناهندگان روهینگایی که از میانمار متواری و به کشورهای اطراف گریخته اند، هندوستان نیز اعلام کرده است چهل هزار پناهجوی روهینگیایی را از ارودگاه های اطراف دهلی اخراج میکند. گزارش شیده رضایی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/india-rohingya-refugees/4051027.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *