اتحاد غول‌های فنآوری ارتباطی در «سیلیکون ولی» علیه نفرت پراکنی و عقاید افراطی

صاحبان صنایع عظیم تکنولوژی و غول های فن آوری ارتباطی در سیلیکون ولی، اعلام کرده اند که، از این پس اجازه انتشار نفرت پراکنی و عقاید افراطی را نخواهند داد. اما گروهی از کارشناسان و سازمانهای دست راستی با این سیاست مخالفند و می گویند، برداشتن این گام به سانسور و حذف صدای مخالفان تبدیل خواهد شد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/usa-silicon-valley-hate-speech/4059722.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *