مسمومیت ناشی از نیکوتین در آمریکا افزایش شدیدی داشته است

سی دی سی، مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها در آمریکا می گوید، آمار تماس و مراجعه ناشی از مسمومیت نیکوتین، با مراکز اورژانس طی ۷ سال گذشته، با افزایش جهشی، از یک نفر به ۲۳۵ نفر در ماه، رسیده است. گزارش شیده رضایی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/shideh-rezaei/4059451.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *