کمیته سنا با قطعنامه دو حزبی خواستار آزادی زندانیان آمریکایی از ایران شد

کمیته روابط خارجی سنا روز پنجشنبه قطعنامه ای فراحزبی را به اتفاق آرا تصویب کرد که از دولت ایران خواهان آزادی بی درنگ شهروندان و دارندگان گرین کارت آمریکا از زندانهای ایران شد و از دولت پرزیدنت ترامپ خواست آزادی آنان را در بالاترین اولویتهای خود قرار دهد.
گزارش شهلا آراسته
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/us-iran–hostage-resolution/4059677.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *