رئیس جمهوریخواه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان با شروطی با ماندن در برجام موافق است

اد رویس، جمهوریخواه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امروز گفت توافق بین المللی هسته ای با ایران باید قویا اعمال شود. آقای رویس خواستار لغو توافق نشد بلکه گفت واشنگتن باید با متحدان در مورد توافق کار کند.
گزارش شهلا آراسته
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/royce-and-engel-on-iran/4066003.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *