ساخت صندلی چرخدار برای کودکان ناتوان با استفاده از در بطری‌های پلاستیکی

گروهی در صربستان، در بطری های پلاستیکی را جمع می کنند و با آنها برای کودکان معلول صندلی چرخدار می سازند. اما این روزها، صدها داوطلب مشغول قرار دادن این درها کنار هم هستند تا هم رکورد گینس رو بشکنند و هم هدفهای محیط زیست دوستانه و بشر دوستانه این گروه را دنبال کنند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/serbia-bootle-caps/4066017.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *