چاقی کودکان در جهان در چهل سال اخیر ده برابر شده است

نتیجه یک تحقیق مشترک توسط سازمان جهانی بهداشت و امپریال کالج لندن نشان می دهد که میزان شیوع چاقی کودکان در جهان، در چهل سال گذشته ده برابر شده است. محققان بر مبنای اطلاعات گرد آوری شده، پیش بینی می کنند تا پنج سال دیگر میزان کودکان چاق از کودکانی که دچار کم وزنی هستند، پیشی می گیرد. گزارش شیده رضایی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/child-obesity-epidemic/4066100.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *