سابقه تاریخی تلاش اقیلم کردستان عراق برای استقلال

نشریه آتلانتیک می گوید تلاش اقلیم خود مختار کردستان عراق برای کسب استقلال از دولت مرکزی عراق تازگی ندارد و به سالهای پس از جنگ جهانی اول باز می گردد اما هر بار این تلاش به دلائلی متفاوت با شکست مواجه شده است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/us-kurdish-independence/4080628.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *