بحث درباره توافق هسته‌ای ایران در کمیته فرعی خاورمیانه مجلس نمایندگان آمریکا

اجلاس امروز کمیته فرعی مجلس نمایندگان در امور خاورمیانه و شمال آفریقا به بحث در مورد توافق اتمی ایران با جامعه بین الملل، و نحوه بهبود این توافق اختصاص داشت.
گزارش هوشمند میرفخرائی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/house-foreign-affairs-on-iran/4085875.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *